A WWW.IT-WEBSHOP.HU WEBÁRUHÁZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (Tájékoztató) az IT Services and Solutions Hungary Kft. (Adatkezelő) által működtetett https://www.it-webshop.hu oldalon elérhető webáruházzal (Webáruház) kapcsolatban megvalósított adatkezelésekről nyújt Önnek tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel.

A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint a webáruházak működése szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült. A jogszabályok felsorolását a Tájékoztató1. számú melléklete, a legfontosabb fogalmak ismertetését pedig a2. számú melléklet tartalmazza.

A Tájékoztató 2021 január 1. napjától kezdve visszavonásig hatályos a Webáruházzal kapcsolatban megvalósított adatkezelések vonatkozásában. A Tájékoztató folyamatosan elérhető az alábbi URL címről: https://www.it-webshop.hu/adatvedelem

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő a honlapon közleményt helyez el (pop-up ablak), illetve a regisztrált felhasználók számára e-mailben is továbbítja a Tájékoztató módosult szövegét.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Tájékoztató tartalmazza az Webáruházat üzemeltető Adatkezelő megnevezését és elérhetőségi adatait. Az adatfeldolgozók megnevezését és elérhetőségi adatait a Tájékoztató 3. számú melléklete tartalmazza.

Adatkezelő megnevezése:

 • IT Services and Solutions Hungary Felelősségű Társaság
 • Rövidített elnevezés: IT Services and Solutions Hungary Kft.
 • Cégjegyzékszám: 19-09-506957
 • Adószám: 13036395-2-19
 • Postacím: 8245 Pécsely, Szőlőhegy dűlő HRSZ 520/2
 • E-mail: info@it-webshop.hu (hétköznap 09:00-17:00)
 • Webcím: https://www.it-webshop.hu
II. ADATKEZELÉSEK

II.1. Regisztráció

A Webáruház nem biztosít lehetőséget arra, hogy ügyfelei regisztráció nélkül vásároljanak a termékek közül. Ugyanakkor a felhasználói élmény fokozása, valamint az esetleges további vásárlások megkönnyítése, a Webáruház szolgáltatásaihoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében Önnek regisztrálnia kell az oldalon.

II.1.1. Regisztráció személyes adatokkal

A Webáruházba regisztrálhat személyes adatainak megadása révén is. Ennek keretében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, felhasználó név, jelszó, e-mail cím.
 • Adatkezelés célja: regisztráció és azonosítás.
 • Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése.
 • A regisztráció céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.
 • Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A regisztráció céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintett jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

II.2. Vásárlás céljából kezelt személyes adatok

Önnek mind regisztráció hiányában nem, viszont a regisztrációt követően lehetősége nyílik a Webáruház szolgáltatásainak igénybevételére, azaz vásárolhat a Webáruház kínálatában szereplő termékekből. A megvásárolt termékeket kérésére házhoz szállítjuk, vagy a Tájékoztató 4. számú mellékletében található átvételi pontok valamelyikén. Ennek keretében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, megrendelt termék, megrendelés azonosítója, a szállítás módja, házhoz szállítás esetén szállítási adatok (vezeték- és keresztnév, lakcím, amennyiben az eltér a vásárlás során megadott adatoktól), átvételi pont választása esetén az átvétel helyszíne, fizetési mód.

 • Adatkezelés célja: az Ön azonosítása, az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés létrehozása és teljesítése.
  Adatkezelés jogalapja: szerződés létrehozása és teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Adatkezelés időtartama: az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítéshez szükséges ideig, legfeljebb a polgári jogi igények elévülésig (5 év).
 • A vásárlás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Abban az esetben, ha Ön nem a személyes átvételt választotta, a megvásárolt terméket, a házhoz szállításhoz vagy külön az ÁSZF-ben meghatározott Csomagpontra való kiszállításhoz szükséges személyes adatokat átadjuk a választott szolgáltató részére.
 • Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vásárlás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintett jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

II.3. A megrendelt termék ellenértékének kifizetése céljából kezelt személyes adatok

A Webáruházban megrendelt termékek ellenértékét kiegyenlítheti: banki átutalás, bankkártyás fizetés vagy postai utánvéttel.

II.3.1. Banki átutalás

Banki átutalás esetén az Ön a számlavezető bankja segítségével egyenlítheti ki a megrendelt termék ellenértékét. Ez esetben az Adatkezelő csak az átutalt összegnek az Adatkezelő K&H Bank Zrt.-nél vezetett számláinak valamelyikén (kedvezményezett neve: IT Services and Solutions Hungary Kft.; HUF bankszámla száma: 10400425-50526853-67701007; EUR bankszámla száma: 10400425-50526853-67701014) történő jóváírással összefüggésben kezel személyes adatokat az alábbiak szerint:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, bankszámlaszám, megrendelés azonosítója, megrendelt termék ellenértéke, átutalás ideje.

 • Adatkezelés célja: az Ön azonosítása, az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.
 • Banki átutalás esetén a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő számlavezető bankjaként az K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: 01-10-041043; adószám: 10195664-4-44; honlap: https://www.kh.hu) férhet hozzá.
 • Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A banki átutalás tekintetében kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez való jogot gyakorolhatja. Az érintett jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

II.3.3. Fizetés utánvéttel

Önnek lehetősége van továbbá értékhatártól függetlenül utánvétellel fizetni. Az utánvétes fizetés esetén Ön a futárnak fizet az áru átvételekor készpénzben, amelyet a futárnál igazol.

Az utánvéttel történő fizetés esetén az Adatkezelő az alábbiak szerint kezel személyes adatokat:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, áruvásárlás ténye, megrendelt termék ellenértéke, aláírás.

 • Adatkezelés célja: az Ön azonosítása, az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.
 • Az utánvéttel történő fizetés során kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, házhoz szállításhoz esetén a házhoz szállítást végző társaság férhet hozzá.
 • Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Az utánvét tekintetében kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez és a helyesbítéshez való jogokat gyakorolhatja. Az érintett jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

II.4. Vásárlással kapcsolatos tájékoztatás céljából kezelt személyes adatok

A Webáruház működéséhez elengedhetetlen az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartás, kommunikáció. Egyrészt elektronikus levél formájában kap visszaigazolást a vásárlás tényéről. Másrészt az Adatkezelő, illetve – házhoz szállítás vagy Csomagpontra való kiszállítás esetén – a az a társaság köteles tájékoztatni az adatkezelésről, amely a kiszállítást végzi Önnek. Ennek keretében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, megrendelés azonosítója.

 • Adatkezelés célja: az Ön azonosítása, az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéshez szükséges idő, legfeljebb a polgári jogi igények elévülése (5 év).
 • A Webáruház használatával kapcsolatos tájékoztatás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, , illetve – házhoz szállítás vagy Csomagpontra való kiszállítás esetén – az adott Társaság férhet hozzá.
 • Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vásárlással kapcsolatos tájékoztatás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintett jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

II.5. Számviteli kötelezettségek céljából kezelt személyes adatok

A Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő köteles 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon megőrizni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is. Ennek érdekében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, megrendelt termék, megrendelés azonosítója, a személyes átvétel helyszíne, fizetési mód, megrendelt termék ára.

 • Adatkezelés célja: a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok Számv. tv.-ben meghatározott megőrzésére irányuló kötelezettség teljesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.
 • A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok Számv. tv.-ben meghatározott megőrzésére irányuló kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, az elektronikus számlázó rendszer üzemeltetése kapcsán az IT Services and Solutions Hungary Kft., illetve könyvelőként  Extra Profit-Adó 2006 Kft. 8196 Litér Templom utca 2 B/1 ép. férhet hozzá.
 • Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vásárlás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, illetve az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintett jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

II.6. Hírlevél küldése céljából kezelt személyes adatok

Ahhoz, hogy Ön termékeinkről, aktuális információkról, akciókról naprakész információkat kapjon, az Adatkezelő online hírleveleket küld a GDPR (47) preambulum bekezdése alapján. Ennek keretében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím.

 • Adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése.
 • Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése.
 • A hírlevél küldés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.
 • Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A hírlevél küldés céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintett jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

II.7. A vásárlók véleményének kikérése céljából kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő számára kiemelten fontos a vásárlók véleménye. Ennek érdekében lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy a Webáruházban történt vásárlással, illetve a megvásárolt termékekkel kapcsolatban mindenki kifejthesse véleményét az Online Comparison Shopping Kft. által üzemeltetett www.arukereso.hu oldalon keresztül. Ennek keretében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, megvásárolt termék.

 • Adatkezelés célja: az érintett véleményének beszerzése.
 • Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése.
 • A vásárlók véleményének kikérése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, illetve a www.arukereso.hu oldal üzemeltetőjeként az Online Comparison Shopping Kft. férhet hozzá.
 • Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vásárlók véleményének kikérése céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintett jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

FIGYELEM! Az Online Comparison Shopping Kft. által üzemeltetett a www.arukereso.hu oldal adatkezelésével kapcsolatban további információkat a következő URL-en talál: https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html.

II.8. Panaszkezelés

Amennyiben Ön nem elégedett a megrendelt termékkel vagy ha esetleg más kifogása merülne fel a Webáruházzal kapcsolatban, az Adatkezelő – az Fgytv. 17/A-17/C. §-aira tekintettel – lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy panaszt nyújtson be. Ez esetben az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail címe, a termék adatai (megnevezése, vételára), a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény, a hiba megállapítása, a kifogás rendezésének módja, a jegyzőkönyv felvételének dátuma.

 • Adatkezelés célja: vásárlói kifogások, panaszok kezelése.
 • Adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelmi panaszok kezelésével kapcsolatos, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a felvett jegyzőkönyvek tekintetében öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év, az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében pedig 3 év.
 • A panaszok kezelése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.
 • Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A panaszok kezelése céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintett jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

II.9. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása. Ennek megfelelően az Adatkezelő arra törekedett a Webáruház kialakítása során, hogy – az adattakarékosság elvére is tekintettel – kizárólag legszükségesebb esetekben kerüljön sor személyes adat kezelésére. Ezek közé tartozik az Adatkezelővel való kapcsolat felvétele és fenntartása, az Adatkezelővel való kommunikáció. Ennek megfelelően az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az érintett üzenetének tartalma

 • Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás az Adatkezelővel
 • Adatkezelés jogalapja: természetes személy ügyfél esetén hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
 • Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 6 hónap
 • A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.
 • Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintett jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

II.10. Cookie-kkal kapcsolatos információk

A Webáruház saját, valamint az esetleges harmadik felek által használt sütikkel kapcsolatban tájékoztatást talál a Webáruház oldalán található pop-up ablakban, valamint a következő URL-n: https://www.it-webshop.hu/adatvedelem.

II.11.Nyereményjáték lebonyolítása

Az IT Services and Solutions Hungary Kft. termékei, szolgáltatási népszerűsítése érdekében nyereményjátékokat, sorsolásokat is szervez, amelynek során a játékosok adatait kezeli annak érdekében, hogy kisorsolhassa közülük a nyerteseket, és a nyerteseknek pedig át tudja adni a nyereményüket.

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

 • Adatkezelés célja: nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás a nyertessel.
 • Adatkezelés jogalapja: természetes személy ügyfél esetén hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
 • Adatkezelés időtartama: a játékosok adatait a sorsolásig kezeli, azt követően törli. A nyertes/ek adatait a nyeremény átvételéig, ha az adófizetési kötelezettséget átvállalta, akkor az adóbevallás évét követő 5 évig (2017. évi CL. törvény 202. §-a), a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 6 hónap.
 • A nyereményjáték lebonyolítása céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.
 • Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintett jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztat IV. fejezete tartalmazza.

II. 12. Ügyfélszolgálat

Az IT Services and Solutions Hungary Kft. ügyfélszolgálatot működtet, hogy az ügyfeleik észrevételeiket, kérdéseiket szóban, írásban és telefonon feltehessék, elmondhassák.

Az IT Services and Solutions Hungary Kft. ügyfélszolgálatát úgy szervezte meg, hogy minden érintett, aki kapcsolatba kíván lépni az IT Services and Solutions Hungary Kft.-vel, akár azért mert panaszt szeretne tenni, akár azért, mert érdeklődik valamely szolgáltatás iránt, vagy személyes adataival kapcsolatos valamelyik jogát (törlés, korlátozás, helyesbítés, hozzáférés kérés, tiltakozás, hozzájárulás visszavonása, adatok hordozása) szeretné gyakorolni, ezen keresztül tudja felvenni a kapcsolatot az IT Services and Solutions Hungary Kft.-vel.

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

 • Adatkezelés célja: az IT Services and Solutions Hungary Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos ügyfélkérelmek kezelése céljából a személyes adatok kezelése szükséges az IT Services and Solutions Hungary Kft. jogos érdekeinek érvényesítése céljából, ami abban nyilvánul meg, hogyhogy az adatkezelés nélkül a kérelmekben foglaltak nem lennének kivizsgálhatók, és az érintett számára megválaszolhatók és lehetetlenné válna az érintettek jelzéseinek kezelése.
 • Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
 • Adatkezelés időtartama: az ügyfélszolgálat adatait a megkereséstől számított 5 évig kezeli,mivel az IT Services and Solutions Hungary Kft. és az érintett között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.
 • Az ügyfélszolgálat céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.
 • Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintett jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

III. ADATBIZTONSÁG

Az adatok megismerésére az Adatkezelő és az esetleges további adatkezelők, adatfeldolgozók munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

III.1. Szervezési intézkedések

Az Adatkezelő az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a “szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az Adatkezelő informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Az Adatkezelő írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzése során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint köteles eljárni.

Követelmény, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratok ne maradjanak a munkavégzés után az asztalokon, azokat a munkavállalók zárják el a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében (ún.: tiszta asztal politika).

III.2. Technikai intézkedések

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett vagy használt épületeket, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védi (pl. riasztó, kamerák, rácsok, tűzvédelmi rendszerek stb.). Alkalmaz továbbá páncélszekrényeket is.

Az Adatkezelő az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól. Az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést az Adatkezelő titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg (VPN).

Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.

Az Adatkezelő szervere a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található.

IV. AZ ÖN JOGAI

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulását visszavonhatja, továbbá élhet adatai hordozásának lehetőségével, illetve tiltakozási jogával. Annak érdekében, hogy Ön tisztában legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

IV.1. A hozzájárulás visszavonása

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések (regisztráció, hírlevél küldése és cookie-k használata) esetében Ön jogosult arra, hogy bármikor, indokolás nélkül visszavonja hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő ugyanakkor a továbbiakban nem végez műveleteket az Ön személyes adatainak felhasználásával és törli azokat. Ön a hozzájárulását az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén, illetve a következő módokon teheti meg:

Regisztráció: a regisztráció esetén a egyedi törlési igény küldése a ugyfelszolgalat@it-webshop.hu elektronikus e-mail címre.
Hírlevél küldése: a hírlevél alján található “Leiratkozás” c.linkre kattintva.

IV.2. Hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy – az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében Ön az alábbiakról kap tájékoztatást:

 • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai;
 • az Ön jogorvoslati lehetőségei;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ.

Ön kérheti továbbá az Adatkezelőtől az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Erre lehetősége van az az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott kérelme alapján, illetve – regisztrált felhasználóként – az ugyfelszolgalat@it-webshop.hu elektronikus e-mail címen elküldött kérelem alapján. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (Microsoft Excel), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

IV.3. Helyesbítés

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére, az Adatkezelő kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

A Webáruházba történő regisztráció és a vásárlás során megadott személyes adatok helyesbítését továbbá Ön is elvégezheti a “Fiók szerkesztése” elnevezésű felület segítségével. A változtatásokat az “Módosítások mentése” gombra kattintással erősítheti meg.

IV.4. Törlés

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.
 • Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisíti. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

Az Adatkezelő tájékoztatja Ön arról, hogy a törlésnem kezdeményezhető olyan adatkezelések vonatkozásában, amelyek az Adatkezelő a rá vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében végez. Kizárt ezért e jog gyakorlása például a Számv. tv. alapján megőrzendő adatok vonatkozásában.

IV.5. Az adatkezelés korlátozása

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

 • aggodalma merül fel az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;
 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

az Ön hozzájárulása alapján;

 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;
 • fontos közérdek.

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

IV.6. Adathordozhatóság

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Ön által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett kérheti azt is, hogy az Adatkezelő egy Ön által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa a személyes adatait.

E jogosultság kizárólag az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, hozzájárulás vagy szerződéses jogalap alapján kezelt személyes adatokra korlátozódik (regisztráció, vásárlás, szállítás, hírlevél stb.). Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs (pl. statisztika). Erre lehetősége van az az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott kérelme alapján Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (Microsoft Excel) bocsátja rendelkezésre

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok Adatkezelő rendszereiből való törlésével. Emellett Ön az adatok hordozását követően is jogosult a Webáruház használatára.

IV.7. Tiltakozás

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a személyes adatai hírlevél küldés céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább ebből a célból személyes adatokat, illetve törli azokat. Önnek továbbá lehetősége van arra, hogy tiltakozását a hírlevél alján található “Leiratkozás a hírlevélről” c, linkre kattintva fejezze ki.

IV.8. Jogainak gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatos eljárásunk

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslat lehetőségével.

Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az Ön által megjelölt formában nyújtja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön ez irányú kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy Ön személyesen megjelenjen Adatkezelő székhelyén a személy azonosítás céljából.

V. AZ ÖN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait, esetleg ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.

V.1. Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
Amennyiben Ön kifogásolja az Adatkezelő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
 • Telefon: +36 1 391 1400.
 • Fax: +36 1 391 1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu
 • Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

V.2. Bírósági jogérvényesítés

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy konzultájon ügyvéddel.

1. számú melléklet – A vonatkozó jogszabályok

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a polgári per rendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. Törvény (Elker tv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.).
 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (Postatv).

2. számú melléklet – A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

 • adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. számú melléklet – Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó megnevezése: EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Rövidített elnevezés: EZIT Kft.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-968191
 • Adószám: 23493474-2-41
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.
 • E-mail: info@ezit.hu
 • Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltató

Adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Rövidített elnevezés: KBOSS.hu Kft.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Adószám: 13421739-2-41
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • E-mail: info@szamlazz.hu
 • Ellátott tevékenység: számlázó rendszer üzemeltető

Adatfeldolgozó megnevezése: IT Services and Solutions Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Rövidített elnevezés: IT Services and Solutions Hungary Kft.
 • Cégjegyzékszám: 19-09-506957
 • Adószám: 13036395-2-19
 • Székhely: 8245 Pécsely, Szőlőhegy dűlő 520/2.
 • E-mail: info@it-serviceshungary.hu
 • Ellátott tevékenység: webáruház fejlesztő

Adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.

 • Elérhetőségek: https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_KI14_Postai_elerhetosegek.pdf
 • Rövidített elnevezés: Magyar Posta
 • Postacím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 • Honlap: www.posta.hu
 • E-mail:ugyfelszolgalat@posta.hu
 • Ellátott tevékenység: Megrendelések kiszállítása

Adatfeldolgozó megnevezése: Online Comparison Shopping Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Rövidített elnevezés: Online Comparison Shopping Kft.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-186759
 • Adószám: 24868291-2-42
 • Postacím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
 • E-mail: dpo@arukereso.hu
 • Ellátott tevékenység: a www.arukereso.hu oldal üzemeltetése, vásárlók véleményének kikérése

4. számú melléklet – A Webáruházban megrendelt termékek átvételének helyszínei

A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. által működtetett GLS Csomag Pontok elérhetősége: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagpont-kereses

VI. ÉRDEK MÉRLEGELÉSI TESZT HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEKKEL KAPCSOLATBAN

A jogos érdeken alapuló adatkezelésre tekintettel a G D P R 6. cikk (1) bekezdés f) alpontja alapján

Adatkezelő megnevezése: IT Services and Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Rövidített elnevezés: IT Services and Solutions Hungary Kft. Kft.
 • Cégjegyzékszám: 19-09-506957
 • Adószám: 13036395-2-19
 • Postacím: 8245 Pécsely, Szőlőhegy dűlő HRSZ 520/2
 • E-mail: ugyfelszolgalat@it-webshop.hu (hétköznap 09:00-17:00)
 • Webcím: https://www.it-webshop.hu

Felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Felügyeleti hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Általános marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, tájékoztatók küldése e-mailben.

Az érintettek köre: Az adatkezelővel ügyfélkapcsolati jogviszonyban lévő természetes személy Vevők vagy jogi személy Vevők esetén azok szerződéses kapcsolattartói, képviselői és munkavállalói. A természetes személy Vevők önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén belül eljáró természetes személyek, jellemzően üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató személyek. Mindezek alapján a magánszféra érintettsége csekély. Az adatkezelő társaság által küldött marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, tájékoztatók címzettjeinek minden esetben a Vevő minősül.

A kezelt adatok köre: A természetes személy Vevőknek, valamint jogi személy Vevők szerződéses kapcsolattartóinak, képviselőinek és munkavállalóinak az adatkezelési tájékoztatónkban megjelölt személyes adatai, így természetes személy Vevők esetén a lehetséges címzett neve, címe, e-mail címe, jogi személy esetén a Vevő (cég)neve, valamint a kapcsolattartáshoz használt e-mail címe.

Az adatkezelés célja: Általános marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, tájékoztatók küldése e-mailben.

Az érdek jogszerűségének igazolása, a jogos érdek bemutatása: A megnevezett személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges az általános reklám üzenetek, promóciós ajánlatok, vásárlással összefüggő tájékoztatók az adatkezelő ügyfeleinek (Vevők) történő megküldéséhez. A kezelt személyes adatok köre a reklám anyagok küldésének csatornáihoz szükséges legminimálisabb körben került kialakításra. A személyes adatok kezelése a fentiekre tekintettel az adatkezelő jogszerű üzleti érdekeit, valamint ezzel együtt a Vevők érdekeit is szolgálja, hiszen így kellő időben megfelelő információkat szerezhetnek az adatkezelő új termékeiről, szolgáltatásairól, a különböző promóciókról, és számukra előnyökkel járó, illetve költségmegtakarítást jelentő kedvezményeket kaphatnak, illetve a megrendelt árukkal összefüggésben azok felhasználását segítő tájékoztatást is kaphatnak. (GDPR Preambulum (47))

Az adatkezelés szükségessége, arányossága: a hivatkozott személyes adatok kezelése az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, tájékoztatók küldéséhez, valamint a Vevők fentebb írt jogainak biztosításához elengedhetetlenül szükséges, arra kétségtelenül alkalmas és azzal arányos. Az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, tájékoztatók küldése e-mailben csak ezen minimálisan szükséges személyes adatok kezelése révén biztosítható.

Alternatív, az érintett szempontjából kevésbé korlátozó megoldások: Az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, kedvezmények, tájékoztatók küldéséhez a fenti személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges, tekintettel arra, hogy ezen adatkezelési cél alternatív, vagy kevesebb személyes adat kezelésével járó, esetleg személyes adatok egyéb módon történő kezelésével járó megoldás révén nem megvalósítható. A személyes adatok anonimizálása vagy kevesebb személyes adat kezelése lehetetlenné tenné az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, kedvezményes ajánlatok megküldését, valamint a Vevőkkel történő kapcsolattartást, és a Vevők ezzel kapcsolatos igényeinek kielégítését. Az adatkezelő az adattakarékosság elvével összhangban már az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, kedvezmények megküldéséhez szükséges személyes adatok körének felmérésekor és a vonatkozó üzenetküldési csatornák kidolgozásakor tekintettel volt arra, hogy csak az adatkezelés céljának biztosításához feltétlenül szükséges személyes adatokat kezelje.

Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező és kedvezőtlen hatások bemutatása: Az adatkezelés az érintettek szempontjából érdemben nem korlátozó. Az adatkezelő az általános marketing üzenetek küldése megtiltásának lehetőségét az Adatkezelési Tájékoztatójában írtak szerint lehetővé teszi arra az esetre, ha az érintettet zavarná az adatkezelés. Az érintettnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. Általános Adatvédelmi Rendelete (“GDPR”) 21. cikk (2)-(3) szerinti, a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás joga biztosított. Az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, tájékoztatók küldése során a személyes adatok szükséges kezelése az ügyfelek (Vevők) számára emellett az adatkezelő új termékeiről, szolgáltatásairól, a különböző promóciókról történő információszerzés, valamint aszámukra előnyökkel járó, illetve költségmegtakarítást jelentő kuponokhoz, egyéb előnyökhöz jutás révén tényleges előnyökkel is jár. A személyes adatok kezelése az érintettek zaklatásával, egyéb tevékenységgel vagy magánéletükbe, jogaikba való beavatkozással nem jár.

Érintett helyzetének vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy tartozik-e valamilyen sérülékeny, érzékeny csoporthoz (pl. gyermek, beteg, stb.): Az érintettek körébe nem tartoznak gyermekek, tekintettel arra, hogy a szolgáltatást igénybe vevő Vevők többsége vállalkozásnak minősül. Az érintett ésszerű elvárásainak vizsgálata: Figyelembe véve, hogy az adatkezelő a vele szerződést kötő Vevők részére küld marketing üzeneteket, így az érintett Vevők mint egyben az adatkezelő ügyfelei, valamint jogi személy, egyéb szervezet Vevők esetén a Vevők szerződéses kapcsolattartói, képviselői és munkavállalói a Vevővel való jogviszonyukra, illetve kapcsolatukra tekintettel ésszerűen számíthatnak a marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, tájékoztatások megküldésének lehetőségére – figyelemmel a GDPR (47) preambulum-bekezdésében írtakra, mely szerint a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.

Az adatkezelés módja: Az adatkezelés módja már az adatkezelést megelőzően átlátható, az adatkezelő pedig az adatok kezelését biztonságos informatikai környezetben, adatvédelmi és adatbiztonsági kérdésekben megfelelően képzett munkavállalók révén végzi. Az adatkezelő minden tőle elvárható adatbiztonsági intézkedést foganatosít annak érdekében, hogy az általa az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok és tájékoztatók küldése keretében kezelt személyes adatok ne kerülhessenek nyilvánosságra, továbbá azokhoz illetéktelen harmadik személyek ne férhessenek hozzá semmilyen módon.

Az érintett tájékoztatása: Az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztató útján nyújt tájékoztatást az érintettek részére, az alábbi internetes elérhetőségen: www.it-webshop.hu. Jogi személy, egyéb szervezet Vevők esetén elvárható továbbá, hogy ezek a Vevők tájékoztassák az eljáró szerződéses kapcsolattartóikat, képviselőiket és munkavállalóikat az irányadó adatvédelmi rendelkezésekről. Emellett az érintettek az adatkezelő adatkezelési tájékoztatójában megadott elérhetőségein is fordulhatnak az adatkezelőhöz kérdéseikkel, továbbá ezen elérhetőségeken keresztül vehetik fel az adatkezelővel a kapcsolatot adatvédelmi jogaik gyakorlása érdekében.

Adatvédelmi felelős: info@adatokvedelme.hu

A tiltakozási jog gyakorolása: Az érintettek az adatkezelést a jelen érdekmérlegelési teszt és az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint, valamint az ott írt jogaik gyakorlása révén ellenőrizhetik, és jogosultak élni tiltakozási jogukkal.

Adatbiztonsági intézkedések, személyes adatok megismerhetősége: Az adatbiztonsági intézkedéseket az adatkezelési tájékoztató mutatja be. Az érintett személyes adatok megismerhetősége szigorúan véve kizárólag azon munkavállalók számára lehetséges az adatkezelő szervezetén belül, akik számára az érintett személyes adatok ismerete az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok és tájékoztatók küldéséhez feltétlenül szükséges.

A jogos érdek dokumentálása: A fentebb írtak alapján megállapítható, hogy az adatkezelő jogos érdeke arányosan korlátozza az érintettek jogos érdekét. Az érintett személyes adatok kezelése az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok és tájékoztatók küldéséhez, továbbá az érintett Vevők kapcsolódó jogainak biztosításához elengedhetetlenül szükséges, annak kivitelezésére pedig alternatív, kevesebb személyes adat kezelésével járó vagy más módszert követő adatkezelési megoldások nem állnak rendelkezésre.

Következésképpen az Adatkezelő megállapította, hogy az adatkezelés megfelel GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) alpontja alapján a jogos érdekkel, mint jogalappal szemben támasztott elvárásnak.

IT Services and Solutions Hungary Kft. Pécsely, 2021 január 1.